Angličtina od prvního slova

(původně Angličtina od začátku)

Přihláška na webinář ve dnech 20.5. - 22.5. 2024.2024 (19 - 2030hod.)

Pro vyučující AJ na 1. stupni ZŠ a v příbuzných oborech, kurz je vhodný do šablon
V kurzu se budeme zabývat seznamováním s cizím jazykem od úplného začátku – první slovo, věta, čím pokračovat apod. Komplexní soubor aktivit ukáže, jak plánovat činnosti tak, abychom mohli využít naladění na jedno téma k procvičení mnoha dovedností v cizím jazyce. Vysvětlíme si, jak efektivně přistupovat ke specifické výuce nejmladších dětí, jak vytvářet příznivé klima k osvojování jazyka, jak učit děti ne papouškovat slova, ale přemýšlet v cizím jazyce (zautomatizování), jak zabezpečit kvalitní jazykové začátky. Naučíme se plánovat aktivity postupně tak, aby je děti snadno vstřebávaly, jak i těm s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet, jak pracovat s pomůckami. Aktivity jsou vhodné jak pro předškolní věk, tak pro 1.-3. třídu ZŠ. Kurz je vyhlášený pro praktické nápady, které můžete ihned vyzkoušet v praxi! Součástí kurzu je sada metodických materiálů, využitelných v práci s dětmi, a také tajná bonusová nabídka!
Kurz je také návodem, jak učit JAKÝKOLI cizí jazyk!

  Jak:     on-line v pohodlí domova, odkaz pro připojení bude včas zaslán
  Cena:  990,-Kč - doklad bude zaslán po přihlášení
  Ukončení:  Osvědčení bude odesláno do konce týdne po skončení kurzu na uvedenou mailovou adresu.
    V případě vyžádání zaslání osvědčení s originálním podpisem bude tato služba zpoplatněna částkou 100,- Kč. Vyžádejte si informace, případně požádejte o zaslání osvědčení na mildol@atlas.cz


Titul: Jméno: Příjmení:
Datum narození je nezbytné pro vystavení "Osvědčení o účasti": Datum narození: den měsíc rok
Telefon:
Váš e-mail:
Fakturační údaje (adresa školy): IČO:

Budu požadovat zaslání osvědčení poštou. (Poštovné a balné je 100,- Kč.)

Osobní data shromažďujeme pouze pro vystavení "Osvědčení o účasti".
Data nebudou dále šířena.
Účastník kliknutím na "Odeslat" souhlasí s tímto postupem.
 
 
 
Pokud budete mít s přihlášením problém pište na mildol@sylviad.cz nebo volejte +420 731 586 103.