Sylvie Doláková

DomůPohádka nás naučí - výukové materiály

 

 

Vezměte pohádku,

udělejte z ní básničku,

napište písničku,

vymyslete hru,

vytvořte pracovní list,

vyberte klíčová slova a využijte obrázky,

najděte problém a poraďte, jak ho vyřešit,

nabídněte chvilky pro zamyšlení nad tématem,

přidejte pohyb…

 

… a máte pohádkový projekt!

Téma známé pohádky se dá využít k práci s dětmi ve všech vzdělávacích oblastech.

Děti mohou najít prostor v každé výukové oblasti, jako je např. práce se slovní zásobou a rozvoj řeči, matematika a logické uvažování, příroda a svět okolo nás, výtvarné a pracovní činnosti, hudba a zpěv a pohyb.

 

jazykové části se zaměřujeme na práci s klíčovými slovy z pohádky, jejich výslovnost, poslech a porozumění textu, řečové a komunikační dovednosti; později také zvládnutí čtení a psaní od slov k souvislým textům. Práce s říkadly a básničkami upevňuje vnímání rytmu jazyka, výslovnosti a intonaci.

Matematické aktivity a hry nabízí pochopení množství, počtu, operací, rozvoj logického myšlení a úsudku; vše na bázi pohádkového příběhu.

Svět okolo nás nám nabízí možnosti rozpoznávání a posuzování vlastností věcí, jevů a světa lidí, umožňuje vcítit se do situace, a dokonce nenásilně nabízí modely správného chování.

hudebních a pohybových aktivitách najdeme nové, neotřelé písničky (s karaoke pro zazpívání!), aktivity pro osvojení textu písniček, řadu originálních pohybových her a námětů pro pohybové chvilky.

Děti by měly vnímat svět okolo sebe všemi smysly, a proto je ve složce výtvarných a pracovních aktivit věnována pozornost nabídce obrázků k vybarvení, stříhání, doplňovacích úkolů, rozvoji jemné motoriky, pravo-levé orientaci, také nápadů pro pracovní činnosti, jako např. vytvoření scény pro loutkové divadlo, výroba loutek, masek apod.

Velký důraz je kladen na aktivity vhodné pro děti s poruchami učení, zvláště dyslektiky, materiál našel odezvu i u dětí s poruchou autistického spektra.

 

Vidím, slyším, dělám - učím se!  je moje heslo.

Proto v každém materiálu najdete obrázkové karty, kartičkové a stolní hry, pracovní listy s nejrůznějšími úkoly, říkadla a básničky k obsahu pohádky, písničky s karaoke, poslechová cvičení, nápady k rozvoji poslechu, soustředění, procvičení, výslovnosti, nácviku, opakování, naučení…

V každém projektu je okolo 80 - 150 souborů s 200 - 300 variantami aktivit, a také další složka s obecnými materiály. Obrázkové soubory a pracovní listy se tisknou, soubory mp3 se dají poslechnout v počítači.

Součástí každé složky je podrobný návod, jak soubory použít!

Děti by se měly učit postupně, od nejjednodušších poznatků a dovedností k těm složitějším. Proto se k pohádce často vracíme, zopakujeme to, co jsme se naučili a přidáme nové, o kousek pokročilejší aktivity. Dá se říci, že pohádka roste s dětmi od 2 let (práce se slovíčky, vytleskávání říkadel, poslech) až do 12 let (složitější úkoly nebo například čtení a psaní v cizím jazyce).

 

Pohádkový projekt získal cenu vydavatelství Pearson ELT za nejlepší učitelskou inovaci (v kategorii lidové hlasování). V této soutěži hlasovali hlavně učitelé, kteří pohádky znají a pracují s nimi.

 

Pohádkový projekt byl představen na mnoha konferencích po celé Evropě, prezentovala jsem jej dokonce na světové webové konferenci asociace učitelů angličtiny IATEFL YLT SIG , na webináři portálu RVP, v rozhlase, o technice dokonce vyšla kniha v Portál. Aktivitami z projektu se zabývá FB stránky Pohádka nás naučí nebo Story-Based learning .

Ve zpětné vazbě učitelé často uvádějí: dětem se pohádky líbí pro širokou škálu a rozmanitost aktivit, pro živé, veselé písničky, které jinde nenajdete, příjemné a líbivé obrázky, nápadité hry.

 

Pokud vás projekt zaujal a chcete si některou sadu zakoupit, navštivte e-shop.  

 

V případě dotazů nebo připomínek, napište na sylviad(at)atlas.cz.

Jestliže se vám aktivity líbí, dejte o nich vědět známým, kolegům a ostatním učitelům (FB, twitter).

A  nezapomeňte, pracujeme na dalších projektech pro vás.