Mgr. Sylvie Doláková

 

Writing Tips and Tricks  Pro učitele angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ

 

Psaní patří mezi nejméně oblíbené aktivity žáků, často kvůli obavám z gramatických chyb a neustálé kontrole pravopisu ze strany učitelů.

Kurz Writing Tips and Tricks se zaměřuje na to, jak tuto nechuť eliminovat a přiblížit žákům techniky psaní tak, aby v nich nevzbuzovaly odpor.

V jeho průběhu prozkoumáme efektivní způsoby, jak zahájit nácvik psacích návyků a jak je postupně rozvíjet.

Zaměříme se na praktické metody, které pomohou žákům osvojit si psaní na úrovni slov, frází a vět, až po souvislé texty, ve kterých budou žáci schopni vyjádřit své vlastní myšlenky.

Součástí kurzu budou také řadu podpůrných aktivit, které mají za cíl udržet zájem žáků, zabránit tomu, aby se psaní stalo nudným a stresujícím úkolem a motivovat je k pravidelnému psaní.

Společně objevíme a vyzkoušíme činnosti, které vaše žáky zaujmou a povzbudí je k tvůrčímu vyjádření. Cílem je, aby se psaní nestalo strašákem, ale naopak příležitostí k osobnímu růstu a radosti z tvorby.

Připojte se k nám a zjistěte, jak proměnit psaní ve vaší třídě na příjemný zážitek
a lákavé dobrodružství!