Mgr. Sylvie Doláková

 

Using songs in English lessons  Pro vyučující AJ na 1. a 2. stupni ZŠ, a v příbuzných oborech

 

Patří písničky do hodin angličtiny?
Rozhodně! Nabízejí totiž neuvěřitelné množství benefitů, které chytrý učitel použije ve prospěch výuky. Ať už je to práce s textem, tak i samotný zpěv, písničky obsahují spoustu užitečných oblastí:

1.            Poslech (vnímání autentického jazyka, dekódování = porozumění textu)

2.            Slovní zásoba (paměť, výslovnost, obsah)

3.            Kontext (fráze, obraty, kolokace)

4.            Gramatika (modely vět)

5.            Rytmus (správné dýchání, frázování, okysličení)

6.            Naladění mozku (endorfiny, odbourává stress, uvádí do pohody)

7.            Povědomí o kulturních aspektech jiných zemí

8.            Oblasti zájmu studentů (různá témata, životní situace a jejich řešení)

Není toho málo…
Proč ale učitelé využívají často jen jediný způsob využití písniček, tzv. fill-in-the-gaps?
Pojďte se naučit 45 způsobů, jak pracovat s písničkou a vyhnout se té nadužívané technice.

Jejich prostřednictvím vám nabídneme nejen netradiční formy práce, ale také jednoduché metody pro zlepšení komunikace, čtení, poslechu a psaní v angličtině.

Objevte s námi aktivity, které vaše žáky zaujmou!