Mgr. Sylvie Doláková

 

Učíme se v pohybu          Pro učitele MŠ a ZŠ  (1. – 3 ročník)

 

Kurz pohybových a hudebně-tanečních aktivit pro dětí z mateřských škol a prvního stupně ZŠ (1. – 3 ročník), s cílem podporovat jejich celkový tělesný a motorický rozvoj.

Ukážeme si, jak můžeme děti zapojit do různorodých pohybových her, písniček s pohybem, rytmických her, hudebně-tanečních her, prstohrátek a prstové gymnastiky.

Kurz klade důraz na význam pohybu jako klíčového faktoru pro rozvoj motoriky a tělesného vnímání. Soulad pohybu s hudbou je zdůrazněn prostřednictvím pohybových a hudebních aktivit, které podporují koordinaci a rytmus.

Ukážeme si, jak seznamovat děti s pravidly a principy fair-play, čímž se rozvíjí jejich sociální dovednosti a schopnost vytvářet pozitivní a respektující prostředí.

Kurz je koncipován jako kombinace vzdělávání a zábavy, aby ukázal možnosti podněcování radosti z pohybu a tělesné aktivity a jeho vlivu na soustředěnou práci.

Zvláštní pozornost bude věnována prstové gymnastice, která vede k vědomému ovládání svalů ruky, a tím přispívá k celkovému rozvoji jemné motoriky a koordinace.

Prstová gymnastika, integrovaná do našeho kurzu, poskytuje dětem nejen zábavný a tělesně aktivní zážitek, ale také podporuje rozvoj precizních pohybů, což má pozitivní vliv na psaní, kreslení a další dovednosti vyžadující jemnou motoriku.