Mgr. Sylvie Doláková

 

Angličtina v pohybu        Pro vyučující na první a druhém stupni ZŠ (1. – 7. ročník)

 

Při výuce angličtiny můžeme využít atraktivních možností, které žáci zpravidla zakončí nadšeným: Ještě jednou, prosím!“

Jaké je to kouzlo? No přece pohyb! Při pohybu se uvolní nahromaděné napětí, žáci se dostanou do psychické pohody a v té se učení daří.

Lekce angličtiny musí nabízet prvky, které zapadají do vlastností vývoje žáků. Pro děti je tedy vlastní to, že nedokáží dlouho sedět, potřebují pohyb k tomu, aby se jejich pozornost, a tím i výkon, aktivizovaly.

Proč toho tedy nevyužít a nenabídnout pohybové aktivity, při kterých se učí a procvičují si jazyk?

Kurz naučí účastníky plánovat a zařazovat vhodné pohybové aktivity tak, aby zároveň u dětí docházelo k rozvoji jazyka.

Tento způsob intenzivně přispívá k tzv. automatizaci používaného jazyka, protože se při nich žáci soustřeďují hlavně na zvládnutí pohybové složky,

tu jazykovou tak přesouvají do podvědomí, odkud se automaticky vybavuje.

Pokud využijeme obsahově vhodný materiál, můžeme docílit zvládnutí velkého množství slovní zásoby, stejně jako gramatických struktur, či správné výslovnosti.

Pohyb, radost z něj, výzva a pocit zážitku toto učení ještě umocní.