Mgr. Sylvie Doláková

 

Učíme efektivně, učíme CLIL  

 

V kurzu se seznámíme s možností využívat metodu CLIL - tedy propojení učiva podle programu ŠVP.

Nabídneme učitelům možnosti, jak do hodin v běžném rozvrhu začlenit aktivity na rozvoj znalostí anglického jazyka.

Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak propojit obě jazykové oblasti bez nutnosti doslovného překladu, jak zvyšovat zájem žáků o probíranou problematiku, jak je zaujmout, nabídnout jim aktraktivní činnosti na procvičení čtenářských dovedností, matematických technik, rozvoj prezentačních dovedností a spolupráce a podílení se na objektivním hodnocení své práce.

Součástí kurzu bude i část věnovaná diskuzi, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s použitím učiva ze svých běžných hodin.