Mgr. Sylvie Doláková

 

Angličtina:

A. Mám ve třídě dyslektika(y)

 

V novém kurzu se učitelé dozvědí, jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení, zamyslí se nad situací, ve které se děti nacházejí a naučí se hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka.

Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak tyto děti zaujmout, jak jim nabídnout aktraktivní činnost, při které si procvičí předčtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu.

Součástí kurzu bude diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky.

Aktivity jsou vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku!

 

 

B. Strategie pro práci s dyslektiky

 

Kurz nabídne učitelům přehled úskalí výuky angličtiny u žáků s poruchami učení, zamyšlení nad situací, ve které se žáci nacházejí a naučí je hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka.

Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak pracovat s problémovými žáky, jak je zaujmout, nabídnout jim aktraktivní činnost, při které si procvičí čtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu, spolupracovat a podílet se na objektivním hodnocení své práce.

Součástí kurzu bude i část věnovaná hodnocení handicapovaného žáka a diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky.

Aktivity jsou vhodné pro žáky 6. - 9. ročníku i starší, případně dospělé studenty