Mgr. Sylvie Doláková

 

Speaking Skills

 

Kurz si klade za cíl seznámit učitele s technikami, které napomáhají žákům zvládat tzv. speaking skills – tedy řečové dovednosti. Nastíníme si, co je hlavním předpokladem úspěšného seznamování s jazykem na takové úrovni, aby jej žáci dokázali používat spontánně, přirozeně, bez zábran.

Představíme vám techniky, které umožní žákům produkovat smysluplný jazyk, pružně reagovat na situace, nebát se komunikovat mezi sebou i s jinými mluvčími.

Ukážeme vám, jak upevňování slovní zásoby i modelových vět pomáhá žákům překonat ostych z projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech komunikace, aniž na ni soustřeďují výhradní pozornost (automatizace jazyka).

Naučíte se připravovat hry a další aktivity „na míru“ svým žákům i obsahu lekcí v učebnicích, jak vycházet vstříc žákům s odlišným učebním stylem i rychlostí učení.

Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak zahrnout důraz na autonomii žáka a dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z procesu učení se jazyku.

Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách.