Mgr. Sylvie Doláková

 

English Pronunciation

aneb výslovnost je třeba pěstovat  (u žáka i učitele)  A. (první stupeň)

 

Kurz se zabývá problematikou vlastního používání, vysvětlování i nácviku co nejlepší výslovnosti. Pomůže i bezradným učitelům, jak zakomponovat procvičení výslovnosti do každé lekce.

Projdeme si seznam chronicky chybně vyslovovaných slov v angličtině (to bývá šok!!).

Naučíme se připravovat zábavné hry, které žákům umožní procvičit typické jevy správné výslovnosti (sluchové hry, zvukové labyrinty, obrázkové symboly, manipulace s kartičkami, výslovnostní rozcvička, hry v prostoru i ve skupinách, nácvik rytmu a intonace s říkankami, zábavné rýmování apod.).

Budeme se zabývat otázkou používání fonetické transkripce a jak ji dětem přiblížit způsobem adekvátním jejich schopnostem (bez nutnosti znalosti čtení a psaní).

Na základě praktického vyzkoušení nabízených aktivit se naučíte připravovat hry i pracovní listy samostatně podle potřeby vašich žáků.
Aktivity jsou vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku!

 

Pronunciation and Phonology

aneb výslovnost je třeba pěstovat  B. (druhý stupeň)

 

Kurz se zabývá problematikou anglické výslovnosti, jejího správného zvládnutí i upevňování. Nabídne učitelům netradiční způsob, jak zakomponovat malou, lákavou  aktivitu na procvičení výslovnosti do každé lekce.

Naučíme se připravovat zábavné hry, které žákům umožní procvičit typické jevy správné výslovnosti (sluchové hry, zvukové labyrinty, manipulace s kartičkami, aktivity v prostoru i ve skupinách, nácvik rytmu a intonace s autentickými texty, zábavné rýmování apod.).

Budeme se zabývat otázkou používání fonetické transkripce a jak ji žákům i studentům přiblížit tak, aby se jí nebáli.

Na základě praktického vyzkoušení nabízených aktivit se naučíte připravovat hry i pracovní listy samostatně podle potřeby vašich žáků.
Aktivity jsou vhodné pro žáky 2.stupně, starší studenty i dospělé!