Mgr. Sylvie Doláková

 

Pohádka nás naučí ...          pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ

 

...nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale nové, tematicky zaměřené písničky, říkanky, pohybové i didaktické hry, naučíme se poznávat přírodu a život kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, procvičíme si aktuální matematické operace od nejjednodušších -  více/méně, ke sčítání, odčítání, až po logické úkoly a chytáky.

Kurz nabídne mnoho nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky, vše na základě textu pohádky. Po dobu, kdy děti žijí pohádkou, se budou všemu učit daleko rychleji, protože odpadne složité uvádění do situace a dlouhá motivace.

Pomocí těchto aktivit budete schopni pokrýt výukové činnosti ve všech oblastech výuky po dobu dvou až čtyř týdnů.

Nesporná výhoda techniky spočívá v možnosti využití ve dvou jazycích – češtině a angličtině, zájemcům věnujeme malou chvilku k prezentaci možností.

Dá se říci, že po dobu projektu děti žijí danou pohádkou.

Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 1.-3. třídu ZŠ.