Mgr. Sylvie Doláková

 

Projektové knihy

 

Kurz se zabývá problematikou osvojování, třídění a zapamatování naučených znalostí. Často se stává, že se žáci něco naučí, ale po čase znalosti „vyvanou“. Naučíme se atraktivní metodu, jak znalosti zpracovávat do užitečných „balíčků“ a zaznamenávat způsobem, který žáky baví. Práce probíhá formou projektu, kdy se skupiny dětí zabývají sběrem informací. Tyto pak zpracují do výtvarného výrobku – obrázkový záznam, série kartiček, miniknížka, origami, obrázky s klopnami – do kterých se zaznamenají získané poznatky, zvané fact files, které pak žáci představí ostatním skupinám – přičemž procvičují své prezentační dovednosti. Jednotlivé výrobky jsou pak zapracovány do jedné velké projektové knihy, zvané lap book, která slouží jako rámec k uchování všech miniprojektů, k zapamatování a znovuvybavování znalostí, k pocitu hrdosti z dobře a pěkně vykonané práce.

Fact files se mohou týkat nejširších okruhů znalostí, jako jsou např. vlastnosti, charakteristika, vzhled, výskyt, varianty, historie, počet, porovnávání, měření, zkoumání a pokusy, literární zpracování, pohybové, hudební i taneční vyjádření, individuální vyjádření, názory a postoje. Tato škála nabízí využití v mnoha oblastech školní výuky (předmětech - matematika, přírodověda, jazyk, výtvarná výchova), což umožní žákům uvědomit si vazby mezi poznatky a důležitost jejich osvojování.

Učitelé se naučí nejen připravovat podobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály vyrábět, jak žáky pro práci připravit, jak shromažďovat a zpracovávat fakta, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami.

Prezentované techniky bohatě využijete ve všech výukových oblastech!

Učitelé MŠ se učí pracovat stejným způsobem, jen za pomoci obrázků a symbolů, jazykové a výtvarné techniky zůstávají stejné či podobné.