Mgr. Sylvie Doláková

 

S pohádkou to dokážu 

 

Co? No přece naučit se co nejvíce o světě kolem nás, o tom, co se má žáček ve škole naučit, co má vědět ve všech vzdělávacích oblastech.

V průběhu kurzu se zcela novými pohádkami úspěšného projektu „Pohádka nás naučí“ se dozvíte, jak dětem pohádku nabízet a prezentovat, naučit je soustředěně poslouchat a převyprávět text, jak téma pohádky využít pro další jazykové činnosti (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), komunikativní činnosti (hry na rozvoj schopnosti reagovat na podnět a rozvíjení dialogu), ale také tematicky zaměřené písničky, říkanky (i logopedické!), pohybové i didaktické hry, náměty na dramatizaci a případně i vystoupení pro rodiče. Dozvíte se, jak dětem zprostředkovat poznávání přírody a života kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, jak učit jednoduché matematické operace od nejjednodušších po složitější – více/méně, větší/menší, sčítání, odčítání, pro pokročilejší žáčky i násobení i dělení., vše na základě námětu pohádky.

Rozvoj jemné motoriky, fantazie, logiky, zručnosti, kreativity si vyzkoušíme na aktivitách výtvarných a pracovních technik, motivovaných pohádkou.

Učitelé angličtiny mohou všechny uvedené aktivity využít i v angličtině – efektivněji a rychleji.
Pozor, angličtina není podmínkou účasti na kurzu!!!

Po dobu, kdy děti pracují s tématem pohádky, se všemu učí daleko rychleji, protože jsou ponořeny v jejím obsahu a tedy odpadne dlouhá motivace a složité vysvětlování. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5- třídu ZŠ.

Na kurzu bude možnost zakoupit či objednat doprovodné materiály.