Mgr. Sylvie Doláková

 

English Vocabulary (Slovní zásoba v AJ) (EV)

 

Kurz se zabývá problematikou seznamování, upevňování a používání slovní zásoby. V kurzu vám představíme aktivity k procvičování a rychlému vybavování slovíček, zapamatování si „nezapamatovatelných slov“, rychlé zvládnutí velkého množství slovní zásoby. Dotkneme se problematiky žákovských slovníčků (včetně otázky transkripce), budeme pracovat s učením v souvislostech, představíme si bezpřekladové techniky a příklady vizualizace slovní zásoby

Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách.