Mgr. Sylvie Doláková

 

Angličtina od začátku – Jak začít?

 

V kurzu se budeme zabývat seznamováním s cizím jazykem od úplného začátku – první slovo, věta, čím pokračovat apod.
Komplexní soubor aktivit ukáže, jak plánovat činnosti tak, abychom mohli využít naladění na jedno téma k procvičení mnoha dovedností v cizím jazyce. Postupně se v sérii kurzů naučíte, jak využít určité téma k tomu, abyste dětem nabídli kvalitní jazykové začátky.
Na prvních dvou tématech se naučíme plánovat aktivity postupně tak, aby je děti snadno vstřebávaly:
 - jak zabezpečit organizaci ve třídě i s přesouváním po prostoru s příslušnými pokyny (classroom language),
 - jak představovat a hlavně upevňovat odlišnou anglickou výslovnost,
 - jak i dětem s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet,
 - jak pracovat s loutkou.

 

Angličtina od začátku – Jak dál?

 

V kurzu se naučíte, jak využít téma k tomu, aby se děti vzdělávaly ve všech výukových oblastech (přírodověda, matematika, hudební, výtvarná a pracovní výchova, pohybové chvilky) za pomoci cizího jazyka (CLIL).
I nadále se budeme věnovat problematice zabezpečení organizace ve třídě i přesuny po prostoru s příslušnými pokyny (classroom language), jak představovat a hlavně upevňovat odlišnou anglickou výslovnost, jak i dětem s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet do všech oblastí, jak pracovat s vlastnoručně vyrobenou loutkou.

Témata:

Animals – říkadla, písničky, drobné pohádky, manipulační hry, pracovní listy, kreslení a pracovní činnosti.

Shapes and basic maths in English – jednoduché matematické operace, porovnávání a práce s geometrickými tvary prostředníctvím angličtiny

Stories as the basis for learning English – na základě pohádky si ukážeme, jak pohádkové téma rozpracovat do všech výukových oblastí za použití cizího jazyka (jazyk, přírodověda, matematika, hudební, výtvarná a pracovní výchova, pohybové chvilky – CLIL)