Mgr. Sylvie Doláková

 

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit      

 

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimálním zasahováním do procesu dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní žákům lépe a důkladněji procvičit dané učivo.
Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše připravit hodinu, při které si žáci nebudou připadat jako nezúčastnění diváci.

 

Angličtina pro ty, ktere učení nebaví

   

Nabídnuté aktivity by měly inspirovat učitele, jak osvěžit hodiny, naplněné zpravidla jen učebnicí či pracovním sešitem. Běžně dostupné materiály (pracovní listy, internet, YouTube) poskytnou možnosti, jak vytvářet hodiny s žáky a pro žáky.

 

Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše
připravit hodinu, při které si žáci nebudou připadat jako nezúčastnění diváci.