Mgr. Sylvie Doláková

 

Angličtina v mateřské škole (AMŠ) 

 

Kurz poskytne učitelům základní informace jak mohou pomoci malým dětem osvojovat si základy cizího jazyka a stát se jeho uživatelem. Účastníci si rozšíří povědomí o zákonitostech práce s cizím jazykem, jak plánovat efektivní lekce, jak připravovat a prezentovat výukové materiály, jak si osvojit běžné jazykové fráze z každodenního života.

V kurzu se budeme zabývat seznamováním s cizím jazykem od úplného začátku – první slovo, věta, čím pokračovat apod. Komplexní soubor aktivit ukáže, jak plánovat činnosti tak, abychom mohli využít naladění na jedno téma k procvičení mnoha dovedností v cizím jazyce. Postupně se v sérii kurzů naučíte, jak využít určité téma k tomu, abyste dětem nabídli kvalitní jazykové začátky. Na prvních dvou tématech se naučíme plánovat aktivity postupně tak, aby je děti snadno vstřebávaly, jak zabezpečit organizaci ve třídě i s přesouváním po prostoru s příslušnými pokyny (classroom language), jak představovat a hlavně upevňovat odlišnou anglickou výslovnost, jak i dětem s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet, jak pracovat s loutkou.

Kurz se bude zabývat následujícími oblastmi:

- raný kognitivní rozvoj a učení se jazyku

- role dětské hry a její využití při osvojování jazyka

- vytváření výukových materiálů

- organizace prostoru, výuky , činností, angličtina vs. mateřština

- hodnocení dětí během výuky

- používání autentických materiálů - nursery rhymes, písničky, říkadla, pohádky, anglické knížky, videa

- rozvíjení schopnosti zapojit do výuky další oblasti jako je matematika, přírodověda, hudební, výtvarné a pracovní techniky a pohybová výchova

- vytváření příznivého prostředí výuky

Účastníci se budou v průběhu kurzu učit, jak připravit a uplatnit získané nápady ve své vlastní práci. Budou si vytvářet své vlastní portfolio, do kterého si zaznamenají postřehy a zpětnou vazbu z kurzu. Portfolio je zároveň technikou, kterou mohou učitelé využít přímo ve své práci s dětmi.