Mgr. Sylvie Doláková

 

Anglická gramatika (efektivně a snadno) 

 

V kurzu vám představíme aktivity k procvičování gramatických jevů. Ukážeme si, jak naučit děti pochopit gramatická pravidla, jak si je procvičit a zapamatovat, což jim poskytuje jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky. Široká škála materiálů napomůže vysvětlení, procvičování a recyklování nabytých znalostí, poskytuje přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Naučíme vás připravovat si vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíte si důležitost vizualizace gramatiky a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“.

Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách.

Aktivity jsou určeny pro 1. stupeň až po 6 - 7 třídu.